logo
Šnek

Titulní strana

Vítáme Vás na webových stránkách Dětského centra Semily - příspěvkové organizace Města Semily . Naše zařízení se nachází nedaleko autobusového nádraží, v městské části sídliště, je dobře dopravně dostupné lidem s handicapem. Dětské centrum Semily je sociálně zdravotní zařízení s registrovanou sociální službou – denní stacionář. Zařízení je bezbarierové, nabízí široké spektrum sociálních služeb dětem s tělesným, případně kombinovaným a jiným postižením.

 

Dětské centrum sídlí v budově MŠ speciální, se kterou má uzavřenou nájemní smlouvu. Budova, která je nyní po rekonstrukci / zateplení, nová okna/, patří Městu Semily.

Dětské centrum obývá jedno oddělení, kde má zde 1 velkou místnost / herna/, 1 místnost / na individuální vzdělávání a logopedii/, 2 třídy pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální, rehabilitaci, umývárnu + WC, šatnu, prádelnu, mandlovnu. Děti mají k dispozici využívat velkou zahradu.

Kapacita denního stacionáře je 15 dětí od 1 roku do 15 let. Děti jsou rozděleny dle věku a tomu i přizpůsobená péče a vzdělávání.

Dětské centrum Semily – denní stacionář, zajišťuje denní pobyt od 7 do 15 hod. Uživatelům nabízíme výchovné, aktivizační, rehabilitační, zdravotní a vzdělávací programy. Snažíme se všem vyhovět a vytvořit „ službu na míru“, přičemž vycházíme z individuálních potřeb a požadavků každého uživatele. Snažíme se zlepšit psychickou a fyzickou soběstačnost, usilujeme o zvyšování kvality života. Učíme uživatele zvládat životní situace, se kterými se mohou setkat po odchodu z našeho zařízení do běžného života / MŠ, ZŠ a jiné/. Dobrou fyzickou kondici podporuje fyzioterapeutka / deti mají denně rehabilitaci nebo kondiční cvičení/, místní rehabilitaci využívají nejen uživatelé, ale i děti od narození do 18 let.

Naše zařízení je otevřeno i veřejnosti – každoročně pořádáme Dny otevřených dveří, ale každého zájemce přijmeme i mimo tyto dny. Dále umožňujeme exkurse nebo praxe dětem ze základních škol a studentům ze středních nebo vysokých škol. Provádíme různá setkání s jiným zařízeními  - např. Služby sociální péče - Domov Tereza , dětská centra nebo s Domovem pro seniory v Semilech.

Naše stránky Vám budou nabízet nejen základní údaje, ale také aktuality a zajímavosti.